Βάψιμο κρεβατιού

Βαφή επίπλων Με 0 σχόλια

Το παλίο παιδικό κρεβάτι , συντηρήθηκε και βάφτηκε με νέο χρώμα και έγινε σαν καινούργιο .