Ανακατασκευή κουζίνας

Αναλαμβάνουμε το ξήλωμα της παλίας σας κουζίνα .

Απομακρύνουμε τα παλία ντουλάπια και τοποθετούμε νέα χωρίς να σας νοιάζει η ενδιάμεση διαδικασία .

Άμεσα χωρίς ταλαιπωρία σε λίγες μέρες έχετε την νέα σας κουζίνα στο χώρο σας .