Επιδιορθώσεις επίπλων

Επιδιορθώσεις σε παλιά  έπιπλα .

Αντικατάσταση σπασμένων ή κατεστραμένων κοματιών ,

συντήρηση και αποκατατάσταση  τους .