Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την απεντόμωση των παλίων σας επίπλων .

Αντιμετωπίζουμε με εγγυημένο τρόπο  τον καθαρισμό  τους από σαράκι και άλλους μικροοργανισμούς .

Με γραπτή εγγύηση αποτελέσματος .