ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΚΡΙ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ

Κουζίνα Με 0 σχόλια

Μέτρηση ,σχεδιασμός και κατασκευή μοντέρας κουζίνας βακελίτη σε συνδιασμό με γυαλιστερά πορτάκια .

Πάγκος ανθυγρός, πόμολα, συρταρια  και μηχανισμοί BLUM

 

  • ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΚΡΙ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ
  • ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΚΡΙ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ
  • ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΚΡΙ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ
  • ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΚΡΙ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ
  • ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΚΡΙ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ
  • ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΚΡΙ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ
  • ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΚΡΙ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ
  • ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΚΡΙ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ
  • ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΚΡΙ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ
  • ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΚΡΙ ΒΑΚΕΛΙΤΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ